Projekti “Uks unistuste suunas” eesmärk on toetada hoolivate ja märkavate täiskasvanute abil laste ning noorte arengut just neile olulisel viisil, pakkudes rahalist tuge nende huvide, (vaimse, füüsilise) tervise või muu nende jaoks olulise toetamiseks.

Selle projekti raames toetame 100 last mahus 100 eurot. Rahaline abi üksi on pigem väikese väärtusega, olulisem on märkamine ja inimsuhted. Seepärast peame väga oluliseks kontaktisiku(te) olemasolu. Usume, et mõned pealtnäha väikesed sammud võivad laste jaoks olla sageli palju suurema väärtuse ja tähendusega, kui me seda arvatagi oskaks. Niisiis tahame projektiga julgustada ja motiveerida inimesi märkama laste ja noorte eludes olulisi asju ning aidata kaasa kontaktide loomisel kogukonna laste ja noortega.

Toetamise tingimused:

  • Kontaktisiku olemasolu
  • Kulu ei ole võimalik katta muudest vahenditest (riiklikud tugisüsteemid)
  • Korrektselt täidetud taotlusvorm

Toetuse taotlemiseks palume saata taotlusvorm aadressile johanna@sobraltsobrale.ee või mirjam@sobraltsobrale.ee.

Taotlusvorm peab sisaldama järgmist infot:

  • Lapse/ noore andmed
  • Valdkond/põhjus, mille jaoks toetust taotletakse
  • Taotletav summa (max 100 €)
  • Lühike põhjendus, kuidas toetussumma aitab kaasa lapse arengule
  • Kontaktisiku andmed
  • Kontaktisiku seos toetatava lapse/ noorega

Hiljem, pärast lapse/ noore toetamist, sooviksime saada tagasisidet (samale e-mailile, kuhu taotlus esitati), kuidas arengu toetamine läks.