Põhiväärtused

Sõbralt Sõbrale on sõnastanud neli organisatsiooni jaoks olulist väärtust: pühendumine, uussünd, hoolimine ja usk.

Pühendumine

Anname nii üksikisikute kui ka meeskondadena igas olukorras endast parima, et viia ellu Sõbralt Sõbrale missiooni luua võimalusi headeks muutusteks. Usume, et kestlikkuse tagab pidev eesmärkide seadmine ja tulemuste jälgimine. Teeme tööd kirglikult ja rõõmsa südamega, lootuses et meie positiivne ja jaatav hoiak on nakkav.

Uussünd

Sõbralt Sõbrale kauplustes ärkavad kasutatud asjad taas ellu, leides endale värske ilme, otstarbe või omaniku. Ettevõttena loome uusi võimalusi ka inimestele, pakkudes (sotsiaalseid) töökohti, mille keskmes on pidev areng, ja tõstes abivajajate elukvaliteeti. Muutused sünnivad inimeste- ja organisatsioonide koostöös. Oleme avatud uutele ideedele ja julgeme neid katsetada. Õpime nii eksimustest kui õnnestumistest.

Hoolimine

Siiras soov kaasinimesi toetada väljendub nende märkamises, kuulamises ja praktilises aitamises. Meile läheb korda, kuidas inimesel päriselt läheb. Hoolime igaühest kui tervikust, sõltumata inimese eripärast või taustast. Usume, et kõik väärivad järgmist võimalust. Seejuures peame oluliseks, et abi jagamine oleks jätkusuutlik nii abiandja kui ka abisaaja seisukohast.

Usk

Usume, et Sõbralt Sõbrale uuskasutuskauplused ja heategevusprojektid loovad väärtust inimeste elus ja ühiskonnas laiemalt. Väike panus viib suurte muutusteni. Nähtamatust saab nähtav. Usk on see, mis annab lootust, toob esile parima ja võimaldab saavutada eesmärke.