Põhiväärtused 2018-03-16T11:25:14+00:00

Põhiväärtused

Sõbralt Sõbrale on sõnastanud neli organisatsiooni jaoks olulist väärtust: hoolimine, usaldus, rahulolu, pidev areng.

Rahulolu

Me tajume rahulolu, kui naudime seda, mida teeme. Eluga rahulolu ei too rõõmu mitte üksnes iseendale, vaid ka teistele.

Sõbralt Sõbrale poodides toimetab hulk erinevate andide, mõtete ja tugevustega inimesi. Üksikisikutest moodustub terviklik meeskond, kellel on tahtmist teha oma tööd nii hästi kui võimalik. 2016. aasta suvel taasavasime Pärnu kaupluse, millest on tänaseks kujunenud paljude klientide meelispaik. „Komplimendid tulevad igapäevase tulvana meie kõrvu ja silmadesse,” ütleb poe juhataja Kairi Tõkke. Kauplus on andnud head eeskuju, väärtustades iga klienti. „Rahulolu algab südamest ja paistab välja naeratusena,” lisab Tõkke.

Areng

Areng väljendub selles, kui õpime midagi uut. Oluline on märgata igaühe saavutusi ja esitada üksteisele väljakutseid.

Üks eriline Sõbralt Sõbrale arengulugu puudutab Kašmirist pärit pereisa Maroofi, kes pidi seitse aastat tagasi väljakannatamatuks muutunud olukorra tõttu oma kodumaalt lahkuma. Otsides elamiseks turvalisemat paika, jõudis Maroof ja mõne aja pärast ka tema pere Eestisse. Esialgu oli võõras kultuuris ja tundmatus keeleruumis raske. Ta oli kodumaal omandanud sotsiaaltöö magistrikraadi, aga Eestis ei lugenud see midagi. Pereisa töötas pikki tunde nõudepesijana ja teenis kaduvväikest sissetulekut. Tol ajal polnud meie sotsiaalsüsteem veel valmis pagulaste kohanemist toetama.

„Täna aitab Maroof teisi kodumaalt lahkuma sunnitud perekondi. Ta on osa meie meeskonnast, aidates vabatahtlikuna edendada pagulastööd,” ütleb sotsiaalprojektide juht Johanna Rosenvald. „Tema pere seisab endiselt silmitsi mitmete väljakutsetega, kuid areng on olnud suur,” lisab ta.

Hoolimine

Sõbralt Sõbrale organitsatsiooni poleks olemas, kui poleks siirast soovi kaasinimesi toetada.

Hoolimine saab meie tegemistes nähtavaks eelkõige lastele ja peredele suunatud tegevuse kaudu. Kõige enam kajastamist on saanud 365-sünnipäevade projekt. Meie soov on olla vajadusel mõne pere elus olemas ka palju püsivamalt. Üle Eesti on kümmekond peret, keda me igapäevaselt aitame.

Üks nendest on Kesk-Eestis elav 8-lapseline pere. Ka neile korraldasime sel suvel sünnipäevi. Kohalik pastoripere tunneb neid juba aastaid ja on olnud neile toeks nii nõu kui jõuga.

Üheks pere suurimaks mureks oli igapäevane hügieen – nimelt polnud neil veesüsteemi ja vett tuli vedada kaugel asuvast kaevust. Koos pastoripere, koguduse, kohaliku omavalitsuse ja Sõbralt Sõbrale abiga on probleem tänaseks lahendatud.

Usaldusväärsus

Usaldusväärsust ei loo mitte üksnes ausus, vaid ka armastavad teod. Tahame kõndida inimeste kõrval ka teise miili ja seista kannatajate eest.

Viimastel aastatel on tihenenud Sõbralt Sõbrale ja töötukassa koostöö. Meie poodides töötab üha enam vähenenud töövõimega inimesi ja pikaaegseid töötuid. Tänavu tegi Tartu kauplustes Anneli Lehtsaare juhendamisel tööpraktikat näiteks pagulasnaine Shamshad. „Kogesin, et kuigi see on justkui lisapingutus, annab kellessegi panustamine ka endale palju juurde,” ütleb Lehtsaar. „Ka väikeste armastustegude kaudu võivad saada alguse suured muutused,” lisab ta.

Recent Posts

Contact Info

9876 West Green Street

Phone: 1-800-987-6543

Mobile: 1-800-345-6789

Web: Avada WP Theme