Nõustamiskeskus

Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus

Meie poole võib pöörduda, kui on soov endas selgusele jõuda, suhteid parandada, saada tuge elu kriisihetkedel. Nõustamisele võib tulla vastavalt vajadusele üksi, koos partneri või kogu perega.

Pakume nõustamist hinnanguvabas ja usalduslikus õhkkonnas, võimalust ennast vabalt väljendada ning võimalust koostöös spetsialistiga oma probleeme ja nendega toimetuleku ressursse hinnata. Kristlastel on võimalus soovi korral arutleda isiklikku jumalasuhet puudutavatel teemadel ning nõustajaga koos palvetada.

SA Sõbralt Sõbrale toetab esmast õigusnõustamist. Õigusnõu antakse abivajajaga kohtudes, telefoni või videosilla teel. Õigusnõustamise eelduseks on kontakt tugiisikuga või kohaliku kogudusega.

24/7 hingehoiu telefon 116123

Ära jää oma murega üksi!

Karita Kibuspuu

karita@sobraltsobrale.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal, samast pärineb ka kutsemagistri kraad koolipsühholoogias. 2003. aastal alustasin Eesti esimese kõrgkoolipsühholoogina Tartu Ülikooli tudengite nõustamist. Lisaks olen lõpetanud pereteraapia väljaõppe. Hetkel keskendun paarinõustamisele ja tööle peredega. Kuulun Tartu Risttee kogudusse. Olen abielus, viie lapse ema.

Nõustamist pakun eesti ja inglise keeles.

Kaitsesin usuteaduse doktorikraadi (PhD) Tartu Ülikoolis, keskendudes hingehoiule. Hiljem olen juurde õppinud pereteraapiat. Töötan lisaks nõustamiskeskusele Tartu vanglas kaplanina. Olen abielus ja peres kasvab kaks poega. 

Nõustamist pakun eesti ja inglise keeles, vajadusel saan hakkama ka soome ja vene keelega.

Alates 2023. aastast olen kogemusnõustajate koja liige. Teemad, millega saan toeks olla, on järgmised: ärevus, enesehinnang, noorte emade ja õpetajate pinged. Mul on magistrikraad muusikapedagoogikas ning olen aasta jooksul läbinud mitmeid nõustamisalaseid koolitusi. Olen abielus, väikese tütre ema ning Tartu Kolgata koguduse liige.

Nõustamist pakun eesti ja inglise keeles

Olen omandanud õigusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Oma magistritöös keskendusin vanemate hooldusõigust puudutavale kohtumenetlusele ja rahvusvaheliselt väljatöötatud lapse õiguste üldpõhimõtetele. Esmajärjekorras tegelen Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskuses õigusalase nõustamisega perekonnaõiguse, sotsiaalõiguse, tööõiguse ja lepinguõiguse valdkonnas. Minu prioriteediks on koostöös riiklike tugimeetmetega, erialaspetsialistidega ja kohalike kogudustega inimeste jätkusuutlik aitamine ning muredele lahenduste leidmine.  

Nõustamist pakun eesti ja inglise keeles.

Nõustamiskeskuse hinnakiri

Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskuses pakume psühholoogilist tuge ja nõustamist noortele, paaridele ja peredele. Tasuta nõustamine noortele vanuses
16-19a., kes ise tunnevad vajadust psühholoogi/terapeudi poole pöörduda.

Vaimne tervis

Sõbralt sõbrale nõustamiskeskus

Meie poole võib pöörduda, kui on soov endas selgusele jõuda, suhteid parandada, saada tuge elu kriisihetkedel. Nõustamisele võib tulla vastavalt vajadusele üksi, koos partneri või kogu perega.

Pakume nõustamist hinnanguvabas ja usalduslikus õhkkonnas, võimalust ennast vabalt väljendada ning võimalust koostöös spetsialistiga oma probleeme ja nendega toimetuleku ressursse hinnata. Kristlastel on võimalus soovi korral arutleda isiklikku jumalasuhet puudutavatel teemadel ning nõustajaga koos palvetada.

24/7 hingehoiu telefon 116123

Ära jää oma murega üksi!

Karita Kibuspuu

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia erialal, samast pärineb ka kutsemagistri kraad koolipsühholoogias. 2003. aastal alustasin Eesti esimese kõrgkoolipsühholoogina Tartu Ülikooli tudengite nõustamist. Lisaks olen lõpetanud pereteraapia väljaõppe. Hetkel keskendun paarinõustamisele ja tööle peredega. Kuulun Tartu Risttee kogudusse. Olen abielus, viie lapse ema.

Nõustamist pakun eesti ja inglise keeles.

Maire Latvala

Olen õppinud usuteadust (PhD) Tartu Ülikoolis, keskendudes hingehoiule. Sellele lisaks olen välja õppinud pereterapeut. Olen töötanud vaimuliku ja tudengitöö tegijana. Kuulun Tartu Metodistikogudusse. Olen abielus ja peres kasvab kaks poissi.

Nõustamist pakun eesti, inglise, soome ja vene keeles.