Müügitingimused / ostutingimused

E-poe klienditelefon: 682 7777

1. Ostutingimuste kehtivus

1.1. Ostutingimused kehtivad sobraltsobrale.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja EEKBL-Valduste OÜ (edaspidi Sõbralt Sõbrale e-pood) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Ostutingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Sõbralt Sõbrale e-pood jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Nimetatud muudatusi kajastatakse sobraltsobrale.ee veebilehel.
1.4. Sõbralt Sõbrale e-poes tellimust vormistades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud ostutingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1.  Müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
2.2. Sõbralt Sõbrale e-pood jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1.  Tellimus tuleb vormistada läbi Sõbralt Sõbrale e-poe ostukorvi.
3.2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse peale seda kui Klient on tellimuse eest tasunud.
3.3. Tellimuste eest tasumine toimub läbi maksekeskuse.  Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Sõbralt Sõbrale e-poel puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
3.4. Juhul, kui Klient ei vali tellitud kaubale ise järele tulemist, lisandub müügihinnale kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4.5. ja 4.6.
3.5. Sõbralt Sõbrale e-poes ei saa kohapeal kaubaga tutvumas käia ega kauba eest sularahas tasuda. Samas on vastavast füüsilisest poest võimalik osta toodet, kui see seal alles on.
3.6. Kõik tasumata tellimused võidakse tühistada alates ühe tunni möödumisel peale tellimuse vormistamist.
3.7. Kliendil on õigus eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud

õiguskaitsevahenditele, muu hulgas lepingust taganeda või nõuda kahju hüvitamist. Vaata lisaks punkt 10.8.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tooted postitame Kliendile hiljemalt 7 tööpäeva jooksul. Antud tarneaegadele tuleb juurde Eestisisese postiliikumise aeg 3-5 tööpäeva. Sõbralt Sõbrale e-pood ei kohustu Kliendile tooteid teele panema nädalavahetustel ja pühadel.
4.2. Sõbralt Sõbrale e-pood ei ole vastutav tarneaja pikkuse eest. Antud tarneajad on keskmised toote saabumise ajad.
4.3. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel.
4.4. „Tulen ise järele“ tarneviisi valimisel saab kauba kätte toote juures kirjas olevalt Sõbralt Sõbrale kauplusest 11-16:30. Palume kaubale järele tulla 14 tööpäeva jooksul nimetatud ajavahemikul.
4.5. Sõbralt Sõbrale e-poest tellides võid kaubale tulla ise vastavasse Sõbralt Sõbrale kauplusesse ( kohaletoimetamise tasu puudub) ; tellida kaubad SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati või kasutada meie enda poolt pakutavat üle-Eestilist kullerteenust
4.6. Kohaletoimetamise tasu võib muutuda vastavalt hinnakirja muutustele. Kohaletoimetamise hind kuvatakse Tellimuse eest tasumisel enne maksmist.
4.7. Kullerteenuse tingimused:

Kaup tuuakse Teile eramaja, paarismaja või korrusmaja välisukse ette võimaluse korral kokkulepitud ajal.
Transpordi maksumus on 39€. Kauba ja transpordi eest peab olema 100% tasutud enne kauba väljastamist.
Võtame Teiega ühendust 8-10 tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist.

NB! Kaubavedu ei teostata saartele (sh. Hiiumaa ja Saaremaa) – liiguvad vaid need tooted, mis mahuvad pakiautomaati.

5. Tellimuste hoiustamine

5.1. Kliendil on aega Sõbralt Sõbrale poodi oma Tellimusele järele tulla 14 tööpäeva.
5.2. Kui Kliendil ei ole võimalik ettenähtud tähtaja jooksul Tellimusele järele tulla, saab hoiutähtaega kokkuleppeliselt pikendada. Hoiutähtaja pikendamiseks palume saata e-kirja teel avalduse (tellimused@sobraltsobrale.ee).
5.3. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul.
5.4.  Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab Sõbralt Sõbrale e-pood Kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul tagasi. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

6. Tagastamisõigus

6.1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
6.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata. Klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
6.3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus 14 päeva jooksul, peale tellimuse kättesaamist e-posti aadressil tellimused@sobraltsobrale.ee
6.4. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
Kaupa saab tagastada:
– Tuues ise kohale mistahes Sõbralt Sõbrale poodi üle Eesti
6.5. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt aluspesu, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid, hügieenitooted, tekid ja padjad) 14-päevane taganemisõigus ei kehti.
6.6. Juhul, kui Klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on Sõbralt Sõbrale e-poel õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.
6.7. Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient. Sõbralt Sõbrale e-pood kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
6.8. Kauba tagastamise avaldus võiks olla Sõbralt Sõbrale e-poest saadaval blanketil. Vabas vormis esitatud avaldus peab kindlasti sisaldama: ostja ees- ja perekonnanimi, tootekood ja tellimuse numbrit.
6.9. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab Sõbralt Sõbrale E-pood kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest Sõbralt Sõbrale e-poodi. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
6.10. Juriidilistele isikutele antud 14 päevane tagastus õigus ei kehti.

7. Vastutus

7.1. Sõbralt Sõbrale e-pood vastutab Teie ees ja Teie vastutate Sõbralt Sõbrale e-pood ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8. Vääramatu jõud

8.1. Sõbralt Sõbrale e-pood ei vastuta tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Sõbralt Sõbrale e-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

9.1. Sõbralt Sõbrale e-pood lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja neid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. postifirmale vajalik info.
9.2. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub Sõbralt Sõbrale e-poe poolne ligipääs.

10. Pretensioonide esitamise kord

10.1. Sõbralt Sõbrale e-pood müüb kasutatud või vähekasutatud kaupa.
10.2. Sõbralt Sõbrale e-pood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.
10.3. Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma (Võlaõigusseadus § 218 (4)).
10.4. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Sõbralt Sõbrale e-poe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
10.5. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile tellimused@sobraltsobrale.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
10.6. Sõbralt Sõbrale e-pood ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
10.7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
10.8. Sõbralt Sõbrale e-poe ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbjakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameri juures tegutseva tarbjavaidluste komisjonis ( Pronksi 12, Tallinn 10117), või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.
10.9 Tarbjakaitseametis on kaebuste läbi vaatamine pooltele tasuta, vaidlus üksuste menetlus reeglitega on võimalik tutvuda https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine