Stovykla ir darbo grupės 2018-11-07T21:02:34+03:00

Draugas Draugui du kartus metuose organizuoja „Rūpintis kartu“ stovyklas vaikams iš nepasiturinčių šeimų taip pat vaikams su negalia Nuutsaku atostogų centre. Šiose stovyklose jaunimui suteikiama proga patirti, ką reiškia priklausyti rūpestingai ir laimingai šeimai. Per edukacinius žaidimus ir užsiėmimus jie mokosi, kaip nukreipti savo ateitį pozityvia kryptimi.

Kartą metuose jaunuoliai renkasi į darbo grupes. Su suaugusiųjų specialistų priežiūra jie išmėgina įvairius darbus, įgyja patirties, įgūdžių, praversiančių ateityje, kas sustiprina jų pasitikėjimą savimi.

Jaunuoliai išmoksta skaldyti malkas, sukrauti ir užkurti laužą, dažyti, valyti grindis. Be to, mes kalbame apie įvairias temas, padedame pažinti savo stiprybes, skatiname saviugdą, mokome kaip sudaryti biudžetą ir t.t.

Contact Info

9876 West Green Street

Phone: 1-800-987-6543

Mobile: 1-800-345-6789

Web: Avada WP Theme